Dismiss Notice
Forum sử dụng nhiều tính năng hay bị AdBlock chặn nhầm và hiện đang gặp trục trặc với việc comment khi bật AdBlock, vui lòng tắt AdBlock để có trải nghiệm tốt nhất!

Notable Members

 1. 8,718

  Ruiz

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  8,718
  Likes Received:
  1,102
 2. 6,279

  Điểm Báo F33

  stunvn's apprentice
  Messages:
  6,279
  Likes Received:
  14
 3. 4,497

  Game News Bot

  30 Minutes Per Spam
  Messages:
  4,497
  Likes Received:
  27
 4. 3,923

  survfate

  Administrator, Male
  Messages:
  3,923
  Likes Received:
  1,467
 5. 3,137

  stunvn

  Well-Known Member, Female, 20
  Messages:
  3,137
  Likes Received:
  567
 6. 2,968

  Jenty

  Well-Known Member, Male, 25, from Vietnam
  Messages:
  2,968
  Likes Received:
  334
 7. 2,940

  Hoàng Mỹ Anh

  Well-Known Member, Male, 31, from Japan
  Messages:
  2,940
  Likes Received:
  413
 8. 2,926

  cyanotic1994

  Well-Known Member, Male, 25, from Vietnam
  Messages:
  2,926
  Likes Received:
  653
 9. 2,911

  Aluminat

  Well-Known Member, Male, 25, from VietNam
  Messages:
  2,911
  Likes Received:
  450
 10. 2,650

  Mr.B

  Well-Known Member, Male, 40, from Earth, Milky Way galaxy
  Messages:
  2,650
  Likes Received:
  746
 11. 2,438

  Light

  Well-Known Member, Male, 23, from Vietnam
  Messages:
  2,438
  Likes Received:
  303
 12. 2,369

  xMarvelous

  Well-Known Member, Male, 23, from Vietnam
  Messages:
  2,369
  Likes Received:
  253
 13. 2,351

  Truong

  Well-Known Member, Male, 31, from Vietnam
  Messages:
  2,351
  Likes Received:
  1,080
 14. 2,247

  Big Fat Boobs

  Moderator, Male, from Vietnam
  Messages:
  2,247
  Likes Received:
  528
 15. 2,210

  ctus91

  Well-Known Member, Male, 29
  Messages:
  2,210
  Likes Received:
  384
 16. 2,038

  Naho Wagatsuma

  Well-Known Member, Male, 24, from tsumino.com
  Messages:
  2,038
  Likes Received:
  420
 17. 1,945

  Mega

  Well-Known Member, Male, from Vietnam
  Messages:
  1,945
  Likes Received:
  356
 18. 1,694

  [R]ainy™

  Well-Known Member, Male, 31, from Parts Unknown
  Messages:
  1,694
  Likes Received:
  6
 19. 1,561

  Haru

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  1,561
  Likes Received:
  219
 20. 1,387

  Troll Feed Afk

  Well-Known Member, Male, 25, from Summoner's Rift
  Messages:
  1,387
  Likes Received:
  146