Dismiss Notice
Forum sử dụng nhiều tính năng hay bị AdBlock chặn nhầm và hiện đang gặp trục trặc với việc comment khi bật AdBlock, vui lòng tắt AdBlock để có trải nghiệm tốt nhất!

Notable Members

 1. 8,532

  Ruiz

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  8,532
  Likes Received:
  1,057
 2. 6,201

  Điểm Báo F33

  stunvn's apprentice
  Messages:
  6,201
  Likes Received:
  14
 3. 4,497

  Game News Bot

  30 Minutes Per Spam
  Messages:
  4,497
  Likes Received:
  27
 4. 3,754

  survfate

  Administrator, Male
  Messages:
  3,754
  Likes Received:
  1,411
 5. 3,133

  stunvn

  Well-Known Member, Female, 19
  Messages:
  3,133
  Likes Received:
  566
 6. 2,967

  Jenty

  Well-Known Member, Male, 24, from Vietnam
  Messages:
  2,967
  Likes Received:
  334
 7. 2,914

  cyanotic1994

  Well-Known Member, Male, 24, from Vietnam
  Messages:
  2,914
  Likes Received:
  644
 8. 2,895

  Hoàng Mỹ Anh

  Well-Known Member, Male, 30, from Japan
  Messages:
  2,895
  Likes Received:
  399
 9. 2,871

  Aluminat

  Well-Known Member, Male, 24, from VietNam
  Messages:
  2,871
  Likes Received:
  443
 10. 2,650

  Mr.B

  Well-Known Member, Male, 38, from Earth, Milky Way galaxy
  Messages:
  2,650
  Likes Received:
  746
 11. 2,437

  Light

  Well-Known Member, Male, 22, from Vietnam
  Messages:
  2,437
  Likes Received:
  303
 12. 2,327

  Truong

  Well-Known Member, Male, 30, from Vietnam
  Messages:
  2,327
  Likes Received:
  1,061
 13. 2,319

  xMarvelous

  Well-Known Member, Male, 22, from Vietnam
  Messages:
  2,319
  Likes Received:
  245
 14. 2,247

  Big Fat Boobs

  Moderator, Male, from Vietnam
  Messages:
  2,247
  Likes Received:
  528
 15. 2,203

  ctus91

  Well-Known Member, Male, 28
  Messages:
  2,203
  Likes Received:
  381
 16. 2,025

  Naho Wagatsuma

  Well-Known Member, Male, 22, from tsumino.com
  Messages:
  2,025
  Likes Received:
  420
 17. 1,942

  Mega

  Well-Known Member, Male, from Vietnam
  Messages:
  1,942
  Likes Received:
  356
 18. 1,533

  Haru

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  1,533
  Likes Received:
  218
 19. 1,387

  Troll Feed Afk

  Well-Known Member, Male, 24, from Summoner's Rift
  Messages:
  1,387
  Likes Received:
  146
 20. 1,355

  [R]ainy™

  Well-Known Member, Male, 30, from Parts Unknown
  Messages:
  1,355
  Likes Received:
  6