Dismiss Notice
Forum sử dụng nhiều tính năng hay bị AdBlock chặn nhầm và hiện đang gặp trục trặc với việc comment khi bật AdBlock, vui lòng tắt AdBlock để có trải nghiệm tốt nhất!

Notable Members

 1. 8,768

  Ruiz

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  8,768
  Likes Received:
  1,118
 2. 6,502

  Điểm Báo Next vOz

  stunvn's apprentice
  Messages:
  6,502
  Likes Received:
  16
 3. 4,497

  Game News Bot

  30 Minutes Per Spam
  Messages:
  4,497
  Likes Received:
  27
 4. 3,979

  survfate

  Administrator, Male
  Messages:
  3,979
  Likes Received:
  1,478
 5. 3,137

  stunvn

  Well-Known Member, Female, 20
  Messages:
  3,137
  Likes Received:
  567
 6. 2,968

  Jenty

  Well-Known Member, Male, 25, from Vietnam
  Messages:
  2,968
  Likes Received:
  334
 7. 2,957

  Hoàng Mỹ Anh

  Well-Known Member, Male, 31, from Japan
  Messages:
  2,957
  Likes Received:
  421
 8. 2,928

  Aluminat

  Well-Known Member, Male, 26, from VietNam
  Messages:
  2,928
  Likes Received:
  456
 9. 2,926

  cyanotic1994

  Well-Known Member, Male, 25, from Vietnam
  Messages:
  2,926
  Likes Received:
  653
 10. 2,650

  Mr.B

  Well-Known Member, Male, 40, from Earth, Milky Way galaxy
  Messages:
  2,650
  Likes Received:
  746
 11. 2,440

  Light

  Well-Known Member, Male, 24, from Vietnam
  Messages:
  2,440
  Likes Received:
  303
 12. 2,403

  xMarvelous

  Well-Known Member, Male, 24, from Vietnam
  Messages:
  2,403
  Likes Received:
  259
 13. 2,352

  Truong

  Well-Known Member, Male, 31, from Vietnam
  Messages:
  2,352
  Likes Received:
  1,080
 14. 2,247

  Big Fat Boobs

  Moderator, Male, from Vietnam
  Messages:
  2,247
  Likes Received:
  528
 15. 2,213

  ctus91

  Well-Known Member, Male, 29
  Messages:
  2,213
  Likes Received:
  384
 16. 2,039

  Naho Wagatsuma

  Well-Known Member, Male, 24, from tsumino.com
  Messages:
  2,039
  Likes Received:
  420
 17. 1,953

  Mega

  Well-Known Member, Male, from Vietnam
  Messages:
  1,953
  Likes Received:
  358
 18. 1,694

  [R]ainy™

  Well-Known Member, Male, 31, from Parts Unknown
  Messages:
  1,694
  Likes Received:
  6
 19. 1,565

  Haru

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  1,565
  Likes Received:
  220
 20. 1,387

  Troll Feed Afk

  Well-Known Member, Male, 25, from Summoner's Rift
  Messages:
  1,387
  Likes Received:
  146