Dismiss Notice
Forum sử dụng nhiều tính năng hay bị AdBlock chặn nhầm và hiện đang gặp trục trặc với việc comment khi bật AdBlock, vui lòng tắt AdBlock để có trải nghiệm tốt nhất!

Notable Members

 1. 8,558

  Ruiz

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  8,558
  Likes Received:
  1,073
 2. 6,201

  Điểm Báo F33

  stunvn's apprentice
  Messages:
  6,201
  Likes Received:
  14
 3. 4,497

  Game News Bot

  30 Minutes Per Spam
  Messages:
  4,497
  Likes Received:
  27
 4. 3,801

  survfate

  Administrator, Male
  Messages:
  3,801
  Likes Received:
  1,419
 5. 3,133

  stunvn

  Well-Known Member, Female, 19
  Messages:
  3,133
  Likes Received:
  566
 6. 2,967

  Jenty

  Well-Known Member, Male, 24, from Vietnam
  Messages:
  2,967
  Likes Received:
  334
 7. 2,918

  cyanotic1994

  Well-Known Member, Male, 24, from Vietnam
  Messages:
  2,918
  Likes Received:
  648
 8. 2,905

  Hoàng Mỹ Anh

  Well-Known Member, Male, 30, from Japan
  Messages:
  2,905
  Likes Received:
  400
 9. 2,881

  Aluminat

  Well-Known Member, Male, 25, from VietNam
  Messages:
  2,881
  Likes Received:
  444
 10. 2,650

  Mr.B

  Well-Known Member, Male, 39, from Earth, Milky Way galaxy
  Messages:
  2,650
  Likes Received:
  746
 11. 2,437

  Light

  Well-Known Member, Male, 23, from Vietnam
  Messages:
  2,437
  Likes Received:
  303
 12. 2,336

  Truong

  Well-Known Member, Male, 30, from Vietnam
  Messages:
  2,336
  Likes Received:
  1,066
 13. 2,329

  xMarvelous

  Well-Known Member, Male, 23, from Vietnam
  Messages:
  2,329
  Likes Received:
  250
 14. 2,247

  Big Fat Boobs

  Moderator, Male, from Vietnam
  Messages:
  2,247
  Likes Received:
  528
 15. 2,209

  ctus91

  Well-Known Member, Male, 28
  Messages:
  2,209
  Likes Received:
  383
 16. 2,026

  Naho Wagatsuma

  Well-Known Member, Male, 23, from tsumino.com
  Messages:
  2,026
  Likes Received:
  420
 17. 1,945

  Mega

  Well-Known Member, Male, from Vietnam
  Messages:
  1,945
  Likes Received:
  356
 18. 1,538

  Haru

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  1,538
  Likes Received:
  219
 19. 1,478

  [R]ainy™

  Well-Known Member, Male, 30, from Parts Unknown
  Messages:
  1,478
  Likes Received:
  6
 20. 1,387

  Troll Feed Afk

  Well-Known Member, Male, 24, from Summoner's Rift
  Messages:
  1,387
  Likes Received:
  146