Dismiss Notice
Forum sử dụng nhiều tính năng hay bị AdBlock chặn nhầm và hiện đang gặp trục trặc với việc comment khi bật AdBlock, vui lòng tắt AdBlock để có trải nghiệm tốt nhất!

Notable Members

 1. 8,638

  Ruiz

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  8,638
  Likes Received:
  1,084
 2. 6,240

  Điểm Báo F33

  stunvn's apprentice
  Messages:
  6,240
  Likes Received:
  14
 3. 4,497

  Game News Bot

  30 Minutes Per Spam
  Messages:
  4,497
  Likes Received:
  27
 4. 3,864

  survfate

  Administrator, Male
  Messages:
  3,864
  Likes Received:
  1,437
 5. 3,137

  stunvn

  Well-Known Member, Female, 19
  Messages:
  3,137
  Likes Received:
  567
 6. 2,968

  Jenty

  Well-Known Member, Male, 25, from Vietnam
  Messages:
  2,968
  Likes Received:
  334
 7. 2,924

  cyanotic1994

  Well-Known Member, Male, 24, from Vietnam
  Messages:
  2,924
  Likes Received:
  649
 8. 2,923

  Hoàng Mỹ Anh

  Well-Known Member, Male, 31, from Japan
  Messages:
  2,923
  Likes Received:
  407
 9. 2,905

  Aluminat

  Well-Known Member, Male, 25, from VietNam
  Messages:
  2,905
  Likes Received:
  449
 10. 2,650

  Mr.B

  Well-Known Member, Male, 39, from Earth, Milky Way galaxy
  Messages:
  2,650
  Likes Received:
  746
 11. 2,438

  Light

  Well-Known Member, Male, 23, from Vietnam
  Messages:
  2,438
  Likes Received:
  303
 12. 2,351

  xMarvelous

  Well-Known Member, Male, 23, from Vietnam
  Messages:
  2,351
  Likes Received:
  252
 13. 2,345

  Truong

  Well-Known Member, Male, 31, from Vietnam
  Messages:
  2,345
  Likes Received:
  1,071
 14. 2,247

  Big Fat Boobs

  Moderator, Male, from Vietnam
  Messages:
  2,247
  Likes Received:
  528
 15. 2,210

  ctus91

  Well-Known Member, Male, 28
  Messages:
  2,210
  Likes Received:
  384
 16. 2,032

  Naho Wagatsuma

  Well-Known Member, Male, 23, from tsumino.com
  Messages:
  2,032
  Likes Received:
  420
 17. 1,945

  Mega

  Well-Known Member, Male, from Vietnam
  Messages:
  1,945
  Likes Received:
  356
 18. 1,622

  [R]ainy™

  Well-Known Member, Male, 30, from Parts Unknown
  Messages:
  1,622
  Likes Received:
  6
 19. 1,539

  Haru

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  1,539
  Likes Received:
  219
 20. 1,387

  Troll Feed Afk

  Well-Known Member, Male, 25, from Summoner's Rift
  Messages:
  1,387
  Likes Received:
  146