Dismiss Notice
Forum sử dụng nhiều tính năng hay bị AdBlock chặn nhầm và hiện đang gặp trục trặc với việc comment khi bật AdBlock, vui lòng tắt AdBlock để có trải nghiệm tốt nhất!

Notable Members

 1. 8,835

  Ruiz

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  8,835
  Likes Received:
  1,135
 2. 6,732

  Điểm Báo Next vOz

  stunvn's apprentice
  Messages:
  6,732
  Likes Received:
  16
 3. 4,497

  Game News Bot

  30 Minutes Per Spam
  Messages:
  4,497
  Likes Received:
  27
 4. 4,068

  survfate

  Administrator, Male
  Messages:
  4,068
  Likes Received:
  1,513
 5. 3,137

  stunvn

  Well-Known Member, Female, 20
  Messages:
  3,137
  Likes Received:
  567
 6. 2,975

  Hoàng Mỹ Anh

  Well-Known Member, Male, 32, from Japan
  Messages:
  2,975
  Likes Received:
  424
 7. 2,970

  Aluminat

  Well-Known Member, Male, 26, from VietNam
  Messages:
  2,970
  Likes Received:
  463
 8. 2,968

  Jenty

  Well-Known Member, Male, 26, from Vietnam
  Messages:
  2,968
  Likes Received:
  334
 9. 2,926

  cyanotic1994

  Well-Known Member, Male, 25, from Vietnam
  Messages:
  2,926
  Likes Received:
  653
 10. 2,650

  Mr.B

  Well-Known Member, Male, 40, from Earth, Milky Way galaxy
  Messages:
  2,650
  Likes Received:
  746
 11. 2,440

  Light

  Well-Known Member, Male, 24, from Vietnam
  Messages:
  2,440
  Likes Received:
  303
 12. 2,426

  xMarvelous

  Well-Known Member, Male, 24, from Vietnam
  Messages:
  2,426
  Likes Received:
  261
 13. 2,353

  Truong

  Well-Known Member, Male, 32, from Vietnam
  Messages:
  2,353
  Likes Received:
  1,080
 14. 2,247

  Big Fat Boobs

  Moderator, Male, from Vietnam
  Messages:
  2,247
  Likes Received:
  528
 15. 2,213

  ctus91

  Well-Known Member, Male, 29
  Messages:
  2,213
  Likes Received:
  384
 16. 2,044

  Naho Wagatsuma

  Well-Known Member, Male, 24, from tsumino.com
  Messages:
  2,044
  Likes Received:
  423
 17. 1,962

  Mega

  Well-Known Member, Male, from Vietnam
  Messages:
  1,962
  Likes Received:
  363
 18. 1,694

  [R]ainy™

  Well-Known Member, Male, 31, from Parts Unknown
  Messages:
  1,694
  Likes Received:
  6
 19. 1,571

  Haru

  Well-Known Member, Male
  Messages:
  1,571
  Likes Received:
  220
 20. 1,387

  Troll Feed Afk

  Well-Known Member, Male, 26, from Summoner's Rift
  Messages:
  1,387
  Likes Received:
  146