Hello Visitor
Welcome to our forum. Please register or login to use our site more efficiently. Only register made with Steam account is allowed for now.

Recent content by xMarvelous

 1. xMarvelous

  Super P2PBros: Cơm - Áo - Gạo - Tiền

  lên năm mới
 2. xMarvelous

  Super P2PBros: Cơm - Áo - Gạo - Tiền

  mời CEO lên discord chơi :doubt:
 3. xMarvelous

  Super P2PBros: Cơm - Áo - Gạo - Tiền

  đổi sang gà Tây giờ nhiêu thế ông?
 4. xMarvelous

  Super P2PBros: Cơm - Áo - Gạo - Tiền

  vào discord đi
 5. xMarvelous

  Super P2PBros: Cơm - Áo - Gạo - Tiền

  Discord vui mừ, chơi Discord tiếp.
 6. xMarvelous

  Super P2PBros: Cơm - Áo - Gạo - Tiền

  xem rạp gì cũng hay, mà mỗi cái màu ko sâu nên em cũng ko thích, quen nhìn màu sâu, màu đen phải đậm nên ra rạp nhìn cái thấy nó bệt bệt như lớp sương mờ nên hơi chán.
 7. xMarvelous

  Super P2PBros: Cơm - Áo - Gạo - Tiền

  lul, em trên xì phố, đi coi rạp dc đúng 3 lần :shame: Rạp mấy cái rạp CGV rồi Lotte xem chỉ dc cái âm thanh nổi là chính, còn màu sắc phim cực chán, nên em ko ưng lắm màu nó bệt bệt, thà ở nhà pirate xem bằng màn hình màu nó sâu, đậm, xịn hơn.
 8. xMarvelous

  Super P2PBros: Cơm - Áo - Gạo - Tiền

  happy new year :shame:
 9. xMarvelous

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  :misdoubt: :misdoubt: :misdoubt: :misdoubt: :misdoubt: :misdoubt: :misdoubt: :misdoubt: :misdoubt: :misdoubt: :misdoubt:
 10. xMarvelous

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  hơi trễ, nhưng chin gô beo, chin gô beo, chin gô òn đơ wấy :shame:
 11. xMarvelous

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  mừng gờ zúp trở lại :shame:
 12. xMarvelous

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  admin sắp GA It Takes Two cho những thành viên năng động :shame:
 13. xMarvelous

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  ủng hộ :shame:
Top Bottom