Hello Visitor
Welcome to our forum. Please register or login to use our site more efficiently. Only register made with Steam account is allowed for now.

Search results

 1. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  rick kid tư bản quá :doubt:
 2. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  mới đi phỏng vấn mà chỗ mới lại đóng bảo hiểm cơ bản thấy lom dom quá :angry: phỏng vấn hỏi vặn vẹo tận 2 tiếng :sweat:
 3. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  làm fsoft có ngon không 2 thím mà thấy review chê ghê quá :doubt:
 4. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  cty cho wfh mà mình toàn mò lên cty ngồi ké điều hòa cho đỡ tốn điện :pudency:
 5. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  mời đi ăn thì kêu dịch sợ không dám đi, chắc tạch :cry:
 6. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  dạo này gái nhắn tin kể chuyện ăn gì rồi tập thể dục với mình là như nào nhỉ chả nhẽ gái thích mình rồi :doubt:
 7. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  dạo này cày lobby sida quá, mất top 10 rồi :cry:
 8. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  khoe thì phải có ga đấy :confident:
 9. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  rich quá :ah:
 10. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  công ty toàn người già có exp chứ không tuyển junior =))) mình 93 mà ít tuổi nhất team :byebye: mà thấy cty mượn cớ dịch bênh để cắt giảm với không tăng lương chứ làm éo có chuyện KH họ tự dưng cắt không dùng nữa :ops:
 11. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  16 mà giờ cty sắp sa thải 10% không biết có mình không nữa
 12. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  công ty hoãn tăng lương không biết có nên làm tiếp không nhỉ, lương mời vào đã thấp thì chớ :cry:
 13. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  đợt này không về quê cũng chả đi chơi đâu chán quá :ah:
 14. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  có rate đẹp không mua một ít để mua súng với
 15. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  thôi tắt bot đi đi nhìn chán quá :doubt:
 16. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  host local ah :shame:
 17. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  IT có vẻ ít ảnh hưởng hơn các công ty vẫn thấy tuyển đều đều cơ mà công ty mình cũng hoãn tăng lương mất rồi đen vãi
 18. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  lên công ty gặp anh em chém gió vui hơn
 19. underwater

  Super P2PBros: Steam Winter Sale 2021

  admin có việc gì làm thêm không :shame: trước có ông anh đẩy cho mà giờ chắc cũng ít việc nên chả thấy gì :sweat:
Top Bottom