Hello Visitor
Welcome to our forum. Please register or login to use our site more efficiently. Only register made with Steam account is allowed for now.

Bot Tổng hợp đánh giá Death’s Door: Vừa đẹp vừa hay – Tin Game

Game News Bot

60 Minutes Per Spam
Staff member
Joined
Oct 28, 2014
Messages
4,534
Reaction score
27
đánh giá Death's Door

Đánh giá Death’s Door đã bắt đầu đổ về, và nhìn chung mọi người đều khen tựa game này trên đủ mọi khía cạnh.

Trong Death’s Door, người chơi hoá thân làm một con quạ, và là một tân binh làm việc cho tổ chức thần chết thu thập linh hồn của người chết.

Lần này, nhiệm vụ của bạn là đi thu hồi một linh hồn đặc biệt lớn. Tuy nhiên, bạn vừa đi thu phục xong thì linh hồn này đã bị một nhân vật bí ẩn đánh cắp ngay lập tức.

Thế là bạn phải du hành tới thế giới người sống để thu hồi lại linh hồn này, và cần thu hồi một cách nhanh chóng: ở thế giới người sống thì quạ thần chết vẫn có thể bị… chết, và bạn sẽ không thể lại vùng đất thần chết trừ khi bạn hoàn thành xong việc.

Sau đây là tổng hợp đánh giá Death’s Door:

View original post
 
Top Bottom